IFS

Czekolada w misce

IFS jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa, którego celem jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności producentów, którzy współpracują z sieciami handlowymi. Dotyczy on procesów produkcyjnych oraz przetwarzania produktów, które nie były wcześniej pakowane. Nie odnosi się on do importu towarów, ich transportu, magazynowania oraz dystrybucji.

Standard IFS Food wymaga wdrożenia konkretnych elementów i zastosowania się do wymogów:

  • obowiązującego Prawa Krajowego,
  • BRC, SQF oraz ISO 9000,
  • Codex Alimentarius,
  • HACCP, GHP, GMP,
  • Europejskiego Systemu Jakości.

W naszym zakładzie stosujemy się do wymagań określonych przez IFS Food. Obliguje nas to do bazowania na wielu innych systemach i rozwiązaniach, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo produkowanej żywności. Nasza kadra kierownicza oraz personel są w pełni przeszkoleni z zasad dotyczących poszczególnych systemów. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany z nimi związane i wdrażamy je w swojej firmie. Prowadzimy również regularne kontrole wewnętrzne, pomagające nam eliminować potencjalne błędy oraz zagrożenia.