Systemy jakości HACCP oraz IFS

W naszym zakładzie działamy w oparciu o dwa systemy jakości, HACCP oraz IFS. Pomagają nam one w świadczeniu usług na najwyższym poziomie oraz działaniu zgodnie z ustalonymi normami.

HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością. Jego główne założenia są ukierunkowane na likwidowanie bezpośrednich przyczyn zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych, które mogą występować na etapie produkcji, podczas składowania oraz w trakcie obrotu produktami żywnościowymi.

System IFS działa w różnych sektorach, między innymi w logistyce. Nasze działania opierają się natomiast na IFS Food, który powstał w odpowiedzi na wciąż rosnące wymagania konsumentów, sprzedawców oraz dostawców branży spożywczej. Jest to jednolity system oceny jakości, który zapewnia bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

Poniżej mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat systemów, w oparciu o które działa nasza firma.