HACCP

Rozsmarowywanie czekolady na blacie

Obecnie zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, każdy przedsiębiorca działający w branży spożywczej, jest zobowiązany do wdrożenia procedur opartych na systemie HACCP.

System ten pomaga nadzorować każdy etap obiegu żywności. Zaczyna się w momencie przywiezienia surowców, ale obejmuje również przygotowywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie, a na końcu dystrybucję gotowych produktów.

HACCP jest ukierunkowany na likwidację oraz monitorowanie wszelkich zagrożeń chemicznych, fizycznych oraz biologicznych, które mogłyby pojawić się w czasie produkcji, składowania oraz obrotu żywnością. W oparciu o ten system należy:

  • ustanawiać limity krytyczne, które będą oddzielać sytuacje akceptowane, od nieakceptowalnych i mogących stanowić zagrożenie,
  • wprowadzić w życie skuteczne procedury monitorowania punktów krytycznych,
  • ustalić działania naprawcze, gdy osiągnięte zostaną punkty krytyczne,
  • ustanowić procedury weryfikujące, czy system został wdrożony poprawnie,
  • ustanowić dokumenty i archiwa wykazujące skuteczne stosowanie środków HACCP.

W naszej firmie dokładamy wszelkich starań, aby kontrolować proces produkcji żywności na każdym etapie oraz eliminować potencjalne zagrożenia. Przykładamy również dużą wagę do kwestii higieny pracy. Nasi pracownicy noszą specjalną odzież HACCP, przeznaczoną do użytkowania w przemyśle spożywczym.